Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımına İlişkin Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatı ile PAYTALYA TEKNOLOJİ VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ’ne (“ŞİRKET”) ait paytalya mobil uygulması ve web sitesi https://paytalya.com/ (“Web Sitesi”) ve çevrimiçi platformun (“Hizmet”) kullanımı sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ziyaretçiler ve kullanıcılara ilişkin hangi kişisel verilerin işlenebileceği, işleme amaçları, kişisel verilerin ne şekilde toplanabileceği, çerez kullanımı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik diğer hususlar ile ilgili Web Sitesi’nde bulunan Aydınlatma Metni’ni okudum.

İşbu Açık Rıza Metni’ni onaylamam halinde Aydınlatma Metni’nin, “Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflara Aktarımı” başlıklı ve “Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı” alt başlıklı bölümlerinde belirtildiği üzere kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen ve yurt dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini anladım. 

Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarılacağı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları ve Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veriler:

Railway: Uygulamanın backend servisleri, performans ve güvenilirlik sağlamak amacıyla Railway tarafından sunulan hizmetler üzerinde barındırılır. Bu platformda işlenen tüm kişisel veriler, Railway sunucularında saklanmaktadır. Railway, saklanan kişisel verileri sadece sunucu hizmetleri sağlamak amacıyla kullanır ve bu verileri kendi çıkarları için işlemez.

Amazon Web Services (AWS): Uygulamanın bazı backend servisleri, dünya çapında güvenilir ve emniyetli altyapılara sahip AWS sunucuları üzerinde barındırılmaktadır. Bu sunucularda işlenen kişisel veriler, AWS tarafından sadece sunucu ve bulut depolama hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılır ve bu veriler AWS tarafından kendi çıkarları için işlenmez.

Firebase Analytics: Uygulamanın ve kullanıcı etkileşimlerinin analizi için Firebase Analytics hizmeti kullanılmaktadır. Bu hizmet, uygulama kullanım süreleri, kullanıcı cihaz bilgileri, işletim sistemi, dil ayarları, coğrafi konum ve IP adresi gibi verileri işleyebilir. Firebase Analytics, bu verileri yalnızca analitik raporlar oluşturmak için kullanır.

Firebase Storage: Kullanıcılar tarafından uygulamaya yüklenen resimler gibi dosyalar, güvenli bir şekilde saklanması için Firebase Storage hizmetinde barındırılmaktadır. Bu hizmet, yüklenen dosyaları sadece depolama ve geri yükleme işlemleri için kullanır ve bu verileri başka amaçlar için işlemez.

Firebase Cloud Messaging (FCM): Uygulama kullanıcılarına anlık bildirimler ve veri mesajları göndermek amacıyla Firebase Cloud Messaging hizmeti kullanılmaktadır. FCM, bu hizmeti sunabilmek için kullanıcıların cihaz bilgileri, kullanım zamanları, dilleri, zaman dilimleri ve coğrafi konumları gibi verileri işleyebilir.

Bu hizmet sağlayıcılar dışında yurt dışında başka üçüncü taraf servisleri kullanılmamaktadır.

Kişisel verilerimin yurt dışına aktarımına ilişkin açık rızamı dilediğim zaman info@paytalya.com e-posta adresine yazarak geri çekebileceğimi ve çerez tercihlerimi dilediğim zaman Çerez Ayarlarından değiştirebileceğimi anladım.  

Aydınlatma Metni’ni ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım ve onaylıyorum. KVKK’nun 9. Maddesi birinci fıkrası anlamında kişisel verilerimin Aydınlatma Metni ve işbu Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı Açık Rıza Metni’nde belirtildiği şekillerde ve amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin veriyorum.