Kullanıcı sözleşmemize dair Şartlar ve Koşulları kabul ediyorum

PAYTALYA UYGULAMASI KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Paytalya olarak isimlendirilen ve kullanıcıların hizmetine sunulan Telefon, Tablet, Bilgisayar ve her türlü elektronik cihaz vasıtasıyla indirilen uygulama, “Balat Mah. Gök Çıkmazı Sokak No:9/1 Fatih/İstanbul” adresinde ikamet etmekte bulunan Paytalya Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yönetilmektedir.

Sözleşme boyunca uygulamayı kullanan taraf “Kullanıcı”, uygulamanın sunucusu Paytalya Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi “Şirket”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

Kullanıcı Sözleşme’yi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ederek veya imzalayarak Kullanıcı Sözleşme şartlarını kabul ettiğini bildirir. Onay sonrası işbu Sözleşme yürürlüğe girecek olup kullanıcı, uygulama kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şartları kabul etmeyen kullanıcıların veri girişi yapmaması ve onay butonuna basmaması gerekir. Aksi herhangi bir durum sözleşmenin kabulü anlamına gelecektir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Paytalya tarafından sunulan her türlü hizmetin kullanıcılar tarafından kullanılmasına ilişkin şartların belirlenmesi, bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Taraflar işbu sözleşmenin şartları ile bağlı olduklarını kabul ve beyan etmektedirler.

MADDE 3- TANIMLAR

Paytalya: Kullanıcılarına, avantajlı fiyatlarla veya kolay ödeme yöntemleriyle ulaşmak istedikleri mal ve hizmetleri ulaştırmayı hedefleyen, alışverişlerde avantaj ve kampanyalar sunan, ödemelere aracılık eden bir mobil uygulamadır.

Kullanıcı: Uygulamayı elektronik cihaza indiren ve uygulamaya üye olan veya uygulamayı kullanan hak ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişileri ifade eder.

Şirket: Uygulamayı kuran, uygulayan, hizmeti sağlayan ve uygulamanın her türlü fikri ve sınai hakkı kendisine ait olan Paytalya Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Üye İşyeri: Şirket ile Paytalya uygulaması üzerinden ödemeleri almayı, kampanyaları yönetmeyi ve her türlü ticari iş birliğini yürütmeyi taahhüt eden tüzel kişiliği ifade eder.

Cüzdan: Uygulamaya üye olan kullanıcılara ödeme kolaylığı veya kampanyalar sunan işyerlerinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılacak para, puan ve diğer fırsat bakiyelerinin biriktiği sanal cüzdanı ifade eder.

Sözleşme: İşbu Sözleşme’yi ifade eder.

Bakiye: Kullanıcı’nın Üye İşyeri’ne Paytalya tarafından kabul edilen ödeme sağlayıcılar tarafından aktardığı ve üye iş yeri tarafından verilen puanların oluşturduğu harcanabilir alışveriş bakiyesidir.

Kampanya: Üye İşyeri’’nin Üye İşyeri Paneli üzerinden Kulllanıcı’ların Puan ve Bakiye kazanması amacıyla oluşturdukları içeriklerdir.

Puan: Kullanıcı’nın Üye İşyeri tarafından oluşturulan kampanyalardan, Üye İşyeri tarafından sağlanan kuponlardan ve üye iş yerinin sağladığı diğer yöntemlerden elde ettiği ve her 1 puan karşılığının 1 TL  olarak harcanabileceği hediyedir.

Kupon Kodu: Üye İşyeri’nin, Üye İşyeri Paneli üzerinden Kullanıcı’ları için oluşturduğu Bakiye veya Puan olarak tanımlanabilecek hediyeyi ifade eder.

Uygulama: Paytalya’yı ifade eder.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uygulamadaki avantajlar ve haklar; mevzuata ve temel hukuk kaidelerine uygun kullanmak, haksız rekabete neden olmamak ve rekabeti sınırlamamak ön koşulu ile Hak ve Fiil ehliyeti olan herkese açıktır.

Kullanıcı “Paytalya” isimli uygulamayı elektronik cihazına indirmesinin ardından kullanmadan önce, Paytalya üye ol sayfası üzerinden yeni Kullanıcı oluşturmak için istenilen bilgileri vermekte, mecburi olarak işbu sözleşmeyi onaylamakta ve bundan sonra Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Elektronik onaylama sırasında yazılımdan veya diğer herhangi bir teknik sorundan dolayı elektronik onay alınamasa dahi, uygulamayı kullanarak, şirketin web sitesinde de kamuya açık bir şekilde deklare ettiği işbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Paytalya’yı kullanmaya başlaması işbu sözleşmeyi onayladığı anlamına gelir.

Kullanıcı’nın, hesap bilgilerinin (Kullanıcı adı, cep telefonu, e-posta adresi ve şifre) onaylanmasına, teyit edilmesine ilişkin olarak cep telefonuna veya e-posta adresine gönderilen tek kullanımlık şifreleri üçüncü kişilere vermesi ve göstermesi yasaktır.  Kullanıcı’nın zimmetine verilen bilgilerin üçüncü kişilere verilmesi dolayısıyla meydana gelebilecek güvenlik zafiyetinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın kişisel verilerinin şirket tarafından kullanımında, Kullanıcı’ya ve kamuya açık olan Aydınlatma Metni’nde yer alan şartlar geçerlidir.

Uygulama, Şirket’e ait bir yazılımdır. İşbu Sözleşme’nin kurulmuş olması herhangi bir ortaklık anlamına gelmez. Şirket, Kullanıcı’nın başvurusunu hiçbir şart göstermeden reddetme, Paytalya’yı kullandırtmama, bağlantı sağlamakta kullandığı mobil cihazı ve IP adreslerini engelleme hakkına sahiptir. Söz konusu uygulama Şirket’in malı olup, uygulamayı kullandırtmamaktan kaynaklı olarak Şirket’in hiçbir borç ve tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Paytalya, ödemeye aracılık etmek, kullanıcıları kampanyalara dahil etmek gibi birçok özelliğe sahip olduğundan, uygulamaya katılmak isteyen kişilerden kendilerini ispatlamasına yönelik olarak birçok bilgi talep edilecek olup, söz konusu bilgilerin doğru, güvenilir, güncel veya yeterli olmadığının veya bilgilerin şüpheli veya tutarsız olduğunun anlaşılması durumunda sözleşme iptal edilerek Kullanıcı statüsüne son verilebilir. 

Kullanıcı, kendisinin belirlediği veya kendisine verilen Kullanıcı adı ve şifre bilgisini, şifresini değiştirebileceği veya yenileyebileceği e-posta adresi veya cep telefonu numarası, uygulamayı kullandığı cihazları, uygulama esnasında bankalar tarafından ödemeye yönelik olarak verilecek şifreleri (3D ve benzeri diğer şifreler) zilyedini ve mahremiyetini (gizliliğini) titizlikle muhafaza etmekle yükümlüdür. Söz konusu materyal ve bilgilerin zilyedini kaybetmesi halinde derhal durumu bütün açıklığı ile şirketin yukarıda yazılı adresine yazılı ve noterden açıkça haberdar etmedikçe söz konusu şifrelerin ve cihazların kullanımından kaynaklı tüm sorumluluk kendisine aittir.

Bir kullanıcının bir Paytalya hesabı olacaktır. Bir cihazda bir Paytalya hesabı olacaktır. Üye işyeri’nin kullandığı avantajları haksız olarak kullanmak için veya herhangi bir nedenle birden fazla hesap açtığı tespit edilen Kullanıcı’ların üyelikleri sonlandırılacaktır. Üyelikleri sonlandırılan Kullanıcı’ların hesaplarında bulunan bakiyeler Üye İşyeri tarafından en geç 30 iş günü içerisinde iade edilecektir. 

Paytalya, üyeliği hiçbir şekilde bir başka kullanıcıya devredilemez, temlik edilemez, puan veya bakiyesi devredilemez. Şirketin haberi olmaksızın böyle bir eylemin yapılması durumunda devreden ve devredilen kişilerin hesapları sonlandırılacak ve engellenecektir. Üyelikleri sonlandırılan kullanıcıların hesaplarında bulunan bakiyeler Üye İşyeri tarafından en geç 30 iş günü içerisinde iade edilecektir.

Kullanıcı’ların yazılımdan (iç veya dış sorunlardan kaynaklı) veya başka şeylerden kaynaklı usulsüz kullanımları, Paytalya’da gördükleri ve usulsüz olduğu belli olan kullanımları, kendilerine ait olmayan ve/veya hak etmedikleri  Bakiye kullanmaları dolayısıyla Şirket’in veya Üye İşyeri’nin uğrayacakları her türlü zararlardan Şirket’in veya Üye İşyeri’nin tüm hakları saklıdır.

11.10.Taraflar kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük kurallarına uymayı taahhüt ederler.   Şirket’in Kullanıcı’nın aksi davranışlarını tespit etmesi halinde hiçbir tazminat ödemeden üyeliği sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Kanuna, ahlaka, dürüstlük kurallarına uymadığı tespit edilen Kullanıcı’ların üyeliği sonlandırılır. Üyelikleri sonlandırılan Kullanıcı’ların hesaplarında bulunan bakiyeler Üye İşyeri tarafından en geç 30 iş günü içerisinde iade edilecektir.

11.11.Sözleşmenin feshedilmiş olması, hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın, işbu Sözleşme’de yer alan bilgilerin korunması ve sadakat yükümlülüklerine uyulmasına ilişkin sorumlulukların geçersiz olduğu anlamına gelmez.

11.12. Kullanıcı, uygulama içerisinde verdiği her türlü bilginin tam ve güncel olmasından, bilgilerin değişmesi halinde şirketi bilgilendirmekten sorumludur. 

11.13. Kullanıcı’nın uygulamayı yasaya aykırı kullanımından kaynaklı sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya ait olup, Şirket’e herhangi bir sorumluluk yöneltilmesi halinde meydana gelen zarar ve ziyan Kullanıcı’ya rücu ettirilecektir.

11.14.Kullanıcı, şirketin haberli veya habersiz uygulamada güncelleme yapabileceğini, zaman zaman uygulamaya erişimi kısıtlayabileceğini ya da tamamen engelleyebileceğini, kampanyaları kaldırabileceğini ya da değiştirebileceğini, dilediği zaman uygulamayı yürürlükten kaldırabileceğini baştan kabul eder. Bundan dolayı kampanyaları kaçırmaktan veya oluşabilecek başka bir durumdan yola çıkarak Kampanya, Puan ve Kupon Kodu kaynaklı avantaj, menfaat kaybı veya diğer hiçbir sebeple hiçbir şekilde Şirket’i sorumlu tutamayacağını beyan ve kabul eder.

11.15. Kullanıcı, Şirketi’in zaman zaman çıkaracağı güncellemeleri zamanında veya tam olarak yüklemekle sorumludur. Paytalya güncellenmesi dolayısıyla cihazında kullanamamasından Şirket sorumlu değildir.

11.16. Kullanıcı, uygulamayı hacklemesi, casus veya virüs yazılımlarla zarar vermesi, uygulamayı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını taahhüt eder, aksi durumda cezai sorumluluğunun yanında şirketin, diğer kullanıcıların ve mağdur olan üye işyerlerinin tüm zararını en yüksek mevduat faizinin 3 katı oranında faiziyle birlikte tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

11.17.Şirket’in işbu Sözleşme’de dilediği gibi değişiklik yapma, madde ekleme veya çıkarma hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren Sözleşme’yi onaylasın ya da onaylamasın, uygulamayı kullanmaya devam eden tüm Kullanıcı’lar yeni şartlarla bağlıdır. Sözleşme’nin revize edilip edilmediğini takip sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Revize edilen sözleşmenin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcı’nın, Paytalya iletişim formu  üzerinden yapacağı başvuruyla sözleşmeleri sonlandırma hakları bulunmaktadır.

11.18. Kullanıcı Şirket tarafından kendisine sunulan Kampanya’ları ve Cüzdan’ına ilişkin bilgileri, gizli bilgi kapsamında saklamakla mükellef olup, üçüncü kişilere açıklayamaz. Şirket’in yetki verdiği çalışanlar, Kullanıcı’nın Şirket ile paylaştığı her türlü bilgiyi; daha iyi hizmet vermek, istatistikler oluşturmak, ticari yönelimleri belirlemek, pazarlama faaliyetleri yapmak, Kampanya’ları yönetmek ve diğer amaçlarla işleyebilir, derleyip kullanabilir.

11.19.Kullanıcı’nın uygulama veya mobil cihaz üzerinde yaptığı gezintiler, uygulama üzerinden yaptığı alışverişler, kullanıcının konumu, anketler dolayısıyla elde edilen bilgiler, uygulama üzerinden yapılan her türlü işlem, veri ve istatistik, Kullanıcı’ya özel Kampanya’ların tasarlanması ve iletilebilmesi için uygulamanın gereği olarak şirket tarafından kendi serverları veya yurt içi ve yurt dışı bulut arşivlerinde şirket tarafından kullanılmak üzere depolanmaktadır. Kullanıcı işbu uygulamayı indirerek bu verilerin kullanımına izin verdiğini kabul ve taahhüt eder.

11.20.Uygulamanın kullanılması ile meydana gelen herhangi bir olası risk kullanıcıya aittir. Şirket bu noktada herhangi bir garanti sunmamaktadır.

11.21.Kullanıcı işbu Sözleşme’yi onaylamakla eki olan KVKK metnini de onaylamış olmaktadır.

11.22.Şirket’in uygulama vesilesiyle sunulan her türlü kampanyayı durdurma veya değiştirme hakkı olduğu gibi, uygulamada değişiklik yapma ve özellikleri artırıp azaltma hakkı bulunmaktadır.

11.23.Kullanıcı, dilediği Üye İşyeri’ne ait dijital cüzdan oluşturma ve cüzdana yükledikleri bakiyeleri söz konusu Üye İşyerleri’nde harcama hakkına haizdir. Paytalya kapalı devre dijital Cüzdan Uygulama’sıdır. 

11.24.Cüzdandaki yüklenen Bakiyeler ve yükleme yapılan Cüzdan sahibi Üye İşyeri tarafından Kampanya ve Kupon Kodu ‘larkaynaklı kazanılan Puan ait olduğu Üye işyerinde kullanılmak şartıyla, Kullanıcı’lar tarafından diledikleri tutarlarda kullanılabilecektir.

11.25.Uygulamada oluşturulan Cüzdan hesabının şartları Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında akdedilmektedir. Bu noktada Şirket iki taraf için de Sözleşme’nin yürütülmesine ilişkin olarak hiçbir garanti, taahhüt ve sorumluluk sunmamaktadır. Paytalya sadece Üye İşyeri ile Kullanıcı arasındaki ödemeye ilişkin olarak altyapı sunmakta, Kampanya’lara ilişkin seçenekler sunmaktadır. Şirket “Cüzdan Sözleşmesi”nin tarafı değildir.

11.26.Kullanıcı Uygulamay’a üye olan Üye İşyeri için oluşturduğu Cüzdan hesabına kredi kartı ve/veya Paytalya tarafından kabul edilmiş ödeme sağlayıcılar ile ödeme yapabilir. Yaptığı ödeme doğrudan Üye İşyer’i tarafından tahsil edilecektir. Yapılan ödemenin iadesi veya iptali politikası Üye İşyeri tarafından hazırlanan cüzdan sözleşmesi içerisinde belirtilmiştir. Malın veya hizmetin alınıp alınmamasının ya da iade süreçleri dahil olmak üzere alışverişin hiçbir sorumluluğu Şirket tarafından üstlenilmemektedir. Kullanıcı olası uyuşmazlıkları Üye İşyeri ile kendi arasında çözecektir. 

11.27.Üye İşyeri’ne özel Cüzdan’a yüklenen Bakiye’ler doğrudan Üye İşyeri tarafından tahsil edildiği için Cüzdan’a yüklenen bakiyelerin başka Üye İşyerlerine ait Cüzdan’lara aktarılması mümkün değildir.

11.28.Şirket yapılan ödemelerden herhangi bir komisyon kesintisini Kullanıcı’ya yapmayı planlamamaktadır. Bankalar tarafından yapılan kesinti ve/veya havale, eft ücretlerinden Şirket sorumlu değildir.

11.29.Paytalya, barındırdığı yazılım alt yapısı sayesinde kullanıcılarına alışveriş alışkanlıkları, konum veya diğer kriterlere göre uygun bulduğu Üye İşyerlerini önerebilecektir.

11.30.Uygulamanın kullanım koşulları herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Şirket tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir, kısmen ya da tamamen iptal edilebilir. Kullanıcı’ların bununla alakalı bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11.31.Paytalya ve Şirket tarafından gönderilen bildirimler ya uygulama üzerinden ya da info@paytalya.com mail adresinden gönderilmektedir. Kullanıcılar tarafından App Store, Google Play ya da herhangi bir platformdan indirilen olası fake (sahte) uygulamalardan gönderilen bildirimler ya da başka mail adreslerinden gönderilen bildirimler şirketimiz sorumluluğunda değildir.

11.32.Cüzdan Bakiye’lerinin başka Kullanıcı’lar ile paylaşılmasına izin verilmesi durumunda yapılacak transfer işlemlerinde transfer bilgilerinin (Kullanıcı adı, cep telefonu, e-posta adresi veya diğer herhangi bir bilginin) yanlış girilmesinden Şirket sorumlu değildir. Paylaşım yapıldıktan sonra iptal edilmesi ve Bakiye’nin geri alınması Bakiye’nin harcanmamış olmasına bağlıdır.

11.33.Üye İşyerleri tarafından Uygulama üzerinden ya da diğer mecralardan Kullanıcılar’a sunulan kampanya ve diğer menfaatlerin Üye İşyerleri tarafından kullandırılmaması, iptal edilmesi ve diğer durumlarda Şirket uyuşmazlığın tarafı değildir. Şirket söz konusu Kampanya’ların karşılıklı rıza ile kullanılması için sadece bir servis sağlayıcıdır.

11.34.Kullanıcı’ların herhangi bir yolla diğer Kullanıcı’ların bilgilerine ulaşması, görüntülemesi veya paylaşması yasaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini için yasal yaptırımlar uygulanacaktır. 

11.35.Cüzdan’lara herhangi bir bakiye üst sınırı getirilmese de Kullanıcı tarafından Paytalya’nın bir yazılım olduğu ve her türlü önlem alınıyor olsa da virüs, casus yazılım vb. programlarla hacklenebileceğinin göz önünde bulundurulması ve söz konusu cüzdanlara programın hacklenmesi durumunda hayatını önemli ölçüde değişiklik yapacak kadar bakiye yüklememeleri gerekmektedir. Üçüncü kişilerin verdiği zararlardan ve programda ortaya çıkan herhangi bir eksiklik ve hatadan şirketimizin sorumlu olmayacağının bilinmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi durumunda Bakiye yüklemesi limitlendirilebilir. Gerekli görüldüğü durumda Bakiye yüklemesi süreli veya süresiz olarak sınırlandırılabilir.

11.36.Uygulama’yı kullanan Kullanıcı tarafından Uygulama’yı kullandığı sürece tanımlama bilgilerinin yani çerezlerin kullanıldığını, depolandığını bilmesi gerekmekte ve Kullanıcı’nın eğilimleri ya da Üye İşyerlerinin talepleri doğrultusunda kendilerine bildirimlerde bulunacağının bilinmesi gerekmektedir.

11.37.Kullanıcı, Paytalya uygulaması üzerinde Üye İşyeri için özel oluşturduğu Cüzdan üzerinde şubeler sekmesinde görüntülediği Üye İşyeri’ne ait mağazalarda Cüzdan Bakiye’lerini kullanabilecektir.

MADDE 5- VERİLERİN DOĞRULUĞU, GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Tarafların birbirlerine açıkladıkları bilgilerin doğru ve güncel olması, bilgilerin kendilerine ait olması ve verilerin gizliliğini korumak karşılıklı sorumluluk altındadır.

Yargı mercilerinin önünde sorulması hali hariç olmak üzere uygulamadan elde edilen bir verinin, aksaklık ya da hatanın üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır.

Paytalya, Üye İşyerleri için bir ödeme aracı olmakla birlikte Kampanya ve Kupon Kodu’nu Kullanıcı’lara iletmek için kurulmuş bir platform olması dolayısıyla Kullanıcı’lar tarafından Paytalya’ya verilen iletişim bilgilerinin bildirim, reklam ve promosyon gönderme amaçlı olarak kullanılacağının bilinmesi gerekmektedir.

Verilerin ne şekilde işleneceği ve saklanacağı bu sözleşmenin eki olan şirketin gizlilik politikası ve aydınlatma metninde belirtilmiştir.

MADDE 6- MÜCBİR SEBEPLER

Şirket’in kontrolünde bulunmayan deprem, heyelan, su baskını, terör olayları, programın veya verilerin bulunduğu sunucuların hacklenmesi, çalınması, SMS sağlayıcı firmaların hizmet kesintisi ve benzeri mücbir sebeplerde sözleşmede yer alan yükümlülüklerin eksik, geç ya da hiç gerçekleştirilememesinden Şirket sorumlu olmayacaktır.

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Uygulamada yer alan her tülü resim, logo, video, kod ve benzeri her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’e aittir ve koruma altındadır. Fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde bu bilgilerin kopyalanması ve kullanılması halinde ilgilileri hakkında mali ve cezai yaptırım başlatılacaktır.

8. Kullanıcı üyeliğini iptal ederse veya Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ederse sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Şirket Kullanıcı’nın Sözleşme’yi ihlal eden herhangi bir davranışını gerekçe göstererek ya da şahsi kişisel tercihi olarak üyeliği iptal etme, sözleşmeyi feshetme ve hizmet vermeyi durdurma yetkisine sahiptir. Şirket tarafından veya Kullanıcı tarafından üyeliğin iptal edilmesi durumunda, ancak Cüzdan Bakiye’si bulunması durumunda iade süreci başlayacaktır. Puan’lar iade edilmemektedir. Kullanıcı iade için gerekli banka ve hesap bilgilerini Şirket’e Paytalya İletişim formu üzerinden ilettikten sonra Şirket, Üye İşyeri ile iletişime geçerek iadenin yapılmasını sağlayacaktır. Şirket’e iletişim formu üzerinden iade talebi gönderilmesi durumunda Şirket Üye İşyeri ile iletişime geçerek 30 iş günü içerisinde Üye İşyeri tarafından iadenin yapılmasını sağlayacaktır. 

MADDE 8- DİĞER HUSUSLAR

Üye İşyeri’nde yapılan alışverişlere ilişkin olarak düzenlenecek fatura ve vergilere ilişkin tüm sorumluluk alışverişin yapıldığı Üye İşyerine aittir.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasına yönelik olarak ödenmesi gereken damga vergisi ve diğer vergiler Şirket’e aittir. 

İşbu Sözleşmedeki hususların ihtilafında uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat ve bildirimler Kullanıcı’nın verdiği telefon numaralarına ya da mail adreslerine gönderilen bildirimle yapılmış sayılır. Kayıtların karşılaştırılmasında Paytalya kayıtları esastır. Kullanıcı talep ve bildirimlerini info@paytalya.com adresine yapacaktır. 

Kullanıcı Sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ederek veya imzalayarak Kullanıcı Sözleşme şartlarını kabul ettiğini bildirir. Şartları kabul etmeyen kullanıcıların veri girişi yapmaması ve onay butonuna basmaması gerekir. Aksi herhangi bir durum sözleşmenin kabulü anlamına gelecektir. 

Kullanıcı uygulamayı indirerek aşağıdaki irade beyanında bulunduğunu beyan eder.

Paytalya uygulamasını indirdiğimi, kullanıcı sözleşmesini okuduğumu ve kabul ettiğimi, olası riskleri anladığımı, söz konusu risklerden şirketin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, verdiğim bilgilerin şirket kayıtlarında ve yurt dışı veri depolama merkezlerinde kayıtlı tutulacağını bildiğimi, verdiğim tüm bilgilerin kendime ait doğru ve güncel bilgiler olduğunu, aksi durumda tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğu hususundaki rızamı geri almamak üzere, sözleşmedeki tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.